Kem body Lemon xài trắng không em?

𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐋emon 𝐱𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐞𝐦?

— Dạ, kem này xài trắng lắm nha chị 🥰

— Có xài thì mới có trắng được nghe chị ơi, Hỏi mà không mua là không trắng đâu ạ. Vì có xài đâu mà đòi trắng 🤣🤣🤣

Đ𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗦𝗢̂́𝗡𝗚 𝗖𝗔̉ Đ𝗢̛̀𝗜 𝗖𝗛𝗜̉ Đ𝗘̂̉ 𝗡𝗚𝗨̛𝗢̛̃𝗡𝗚 𝗠𝗢̣̂ 𝗡𝗚𝗨̛𝗢̛̀𝗜 𝗞𝗛𝗔́𝗖
✅𝗠𝗔̀ 𝗛𝗔̃𝗬 Đ𝗘̂̃ 𝗡𝗚𝗨̛𝗢̛̀𝗜 𝗧𝗔 𝗡𝗚𝗨̛𝗢̛̃𝗡𝗚 𝗠𝗢̣̂ 𝗟𝗔̣𝗜 𝗠𝗜̀𝗡𝗛 𝗡𝗛𝗘́ 𝗖𝗔́𝗖 𝗧𝗬♥️

❌Cam kết thử 1lần sẽ NGHIỀN ❌