Gái xinh nhà Lux toàn dùng cỡ này thì thương hiệu nào lại nữa đây

Gái xinh nhà Lux toàn dùng cỡ này thì thương hiệu nào lại nữa đây 😅😅 
𝐌𝐮ố𝐧 𝐓𝐫ắ𝐧𝐠 𝐓𝐡ậ𝐭 𝐋à 𝐍ó𝐢 Đế𝐧 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡ấ𝐭 𝐋𝐔𝐗👍🏻
𝐍𝐡𝐢ề𝐮 𝐛𝐧 𝐜ứ 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨𝐚 𝐤𝐞𝐦 𝐡𝐨à𝐢 𝐤𝐨 𝐭𝐫ắ𝐧𝐠, tắ𝐦 𝐫𝐚 𝐝𝐚 𝐯ẫ𝐧 𝐛𝐭😆
Đú𝐧𝐠 𝐫ồ𝐢…𝐕ì 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐫𝐚 𝐤𝐞𝐦 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐫ấ𝐭 í𝐭 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐤𝐞𝐦 𝐝ưỡ𝐧𝐠 𝐭𝐫ắ𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐬â𝐮, c𝐡ỉ 𝐥à 𝐦𝐚𝐤e-𝐮𝐩 𝐝𝐚 𝐦à 𝐭𝐡ô𝐢😄
Nhưng riêng LUX thì đây là tinh chất tinh tuý gấp 5 lần kem body.
Các dưỡng chất được len lỏi thấm sâu vào biểu bì da nhờ công nghệ Phủ Mượt Tế Bào Nano siêu siêu nhỏ 1/2000 LCL cùng thành phần chính là Yến Tươi – Collagen – Vitamin – Khoáng Chất thì hỏi sao không Trắng Sâu – Trắng Thật – Trắng Nõn được chớ😜